Nowe zakładki: STREFA RODZICA (wymagania edukacyjne - specjaliści - biblioteka - świetlica i stołówka)* STREFA UCZNIA* (zastępstwa - konkursy - zajęcia dodatkowe)::Zebranie z rodzicami - 14.11.2019r.(czwartek)

Przedmioty

historia

Nauczyciel: mgr Maria Zuber, mgr Kinga Wrona

Klasy: 4a, 5a, 5b, 5c, 6a, 6c, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b