*** ZOBACZ AKTUALNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY NA FACEBOOKU***

Świetlica - stołówka

Godziny pracy: codziennie 7.00 -16.00

mgr Alicja Kudzia

mgr Natalia Pustelnik

mgr Jacek Pucka

mgr Beata Lach

  jadlospis_191023102020.odt

  jadlospis_261030102020.odt 

Odpłatność za obiady, za październik - 132zł
 
Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy: ZSP nr6 w Jawiszowicach, nr 84 8446 1016 2002 0012 6957 0001.
W tytule przelewu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Przypominamy, że warunkiem zwrotu opłaty za żywienie jest zgłoszenie nieobecności dziecka - najpóźniej do godz. 8.00.