Aktualności

18 maja 2020 16:44 | Aktualności

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Szanowni Państwo

W związku z decyzją rządu Gmina Brzeszcze rozważa uruchomienie od 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz sytuacji epidemicznej gminy.

W pierwszej kolejności z zajęć będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziecko musi być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko ze szkoły również muszą być zdrowi.

Przyprowadzający dziecko nie wchodzi do budynku szkoły i pozostawia je pod opieką nauczyciela dopiero po stwierdzeniu, że dziecko jest zdrowe (pomiar temperatury).

Gdyby w czasie pobytu dziecka w szkole wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.

 

Dyrektor ZSP6 w Jawiszowicach informuje, że wstępne deklaracje pobytu dziecka w szkole można składać telefonicznie do 20 maja 2020 r. (środa) od 8.00 – 13.00:

  • sekretariat 32/7370559, 695383129,

Planowane godziny zajęć od 7.00 – 15.00. Ilość dzieci w grupie będzie ograniczona.

Na podstawie zebranych informacji zostanie podjęta decyzję o uruchomieniu zajęć.

W załączeniu znajduje się „Wywiad dla rodzica”, który można pobrać ze strony lub ze skrzynki podawczej znajdującej się w szkole, należy go wypełnić/podpisać i odesłać lub wrzucić do skrzynki w szkole do dnia 22 maja 2020 r.(tj. piątek) do godziny 12.00.

Dziecko bez podpisanego „wywiadu” przez rodzica/prawnego opiekuna nie zostanie przyjęte.” 

Przeczytano: 515 razy. Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

wywiad [33.5 KB]