Aktualności

04 maja 2020 19:49 | Aktualności

Komunikat: Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego

Szanowani Państwo!

Od dnia 6 maja 2020 r. - od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00 będzie można korzystać z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wyszyńskiego
w Jawiszowicach. W godzinach od 15.00 – 18.00 z boiska korzystać będą grupy LKS pod opieką trenerów.

 Na boisku obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m,
  • obowiązek zasłaniania twarzy do momentu dotarcia na boisko,
  • ograniczona liczba osób - maksymalnie 6,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
  • weryfikacja osób wchodzących na obiekt - zgłoszenia pracownikowi, przebywającemu na boisku: imienia i nazwiska oraz nr telefonu,
  • przy dużej ilości chętnych, czas przebywania na boisku będzie ograniczony do
    45 min, po czym odbywać się będzie 15 minutowa dezynfekcja urządzeń.

 Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez zarządcę obiektu oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu
i w jego bezpośrednim otoczeniu.

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięta do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Przeczytano: 141 razy. Wydrukuj|Do góry