Aktualności

19 czerwca 2019 12:58 | Aktualności

"Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat..." - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

19 czerwca 2019 roku odbyło się pożegnanie absolwentów klas ósmych oraz uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Przed akademią odbyła się msza święta w Kościele pw. św. Marcina w Jawiszowicach. Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły,  rodzice oraz uczniowie klas I-VIII. Ważnym elementem było przekazanie sztandaru szkoły dla nowo wybranego pocztu. Uczniowie klas ósmych przygotowali swoje pożegnanie w postaci słowno-muzycznego wystąpienia pod kierunkiem swoich wychowawców. Szczególną uwagę zwracały teksty piosenek, które w swoim przekazie podkreślały istotę wyboru przyszłych ścieżek życiowych. Pełna emocji Piosenka Absolwenta „Do widzenia Przyjaciele” w wykonaniu Liwii Poprawy i Mai Lepianki wywołała wśród zgromadzonych wiele wzruszeń, a wykonanie zostało zwieńczone gromkimi brawami. W trakcie części artystycznej ósmoklasistów wspierali również uczniowe klas siódmych, którzy żegnali swoich starszych kolegów nie tylko dobrymi słowami, ale również występem. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać taniec akrobatyczny w wykonaniu Martyny Juras do utworu Michała Szpaka "Jesteś bohaterem". Następnie, absolwenci wręczyli kwiaty dla pani dyrektor, pani wicedyrektor, wychowawców, zaproszonych gości oraz dla nauczycieli i pracowników szkoły przy dźwiękach finałowego utworu zespołu Kombii "Pokolenie". W dalszej części uroczystości pani dyrektor wręczyła rodzicom uczniów klas IV-VIII listy gratulacyjne oraz podziękowania dla rodziców, którzy byli bardzo zaangażowani w działalność na rzecz szkoły. Ponadto, ciepłe słowa podziękowań zostały skierowane do Rady Rodziców za zaufanie, pomoc w rozwiązywaniu problemów i wykonywanie wielu istotnych zadań, a także do nauczycieli za zachęcanie uczniów do wysiłku, budzenie w nich wiary w posiadane siły i talenty, a także permanentne wyszukiwanie coraz bardziej skutecznych i nowoczesnych metod uczenia. Pani dyrektor podziękowała również pracownikom administracji i obsługi za okazywaną pomoc i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Następnie, głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Folga, dziękując pani dyrektor i nauczycielom za kolejny rok współpracy, życząc wszystkim dobrego, zasłużonego wypoczynku. Na koniec uroczystości pani dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom klasy 8a i 8b, kierując do wszystkich absolwentów przekaz, aby nie rezygnowali z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z nich ma ważną rolę do spełnienia, aby nie cofali się, ale i nie zapominali o tych, którzy ich ukształtowali. Po tych słowach pani dyrektor ogłosiła, że wakacje uznaje już za rozpoczęte. Po akademii uczniowie udali się wraz ze swoimi wychowawcami do klas, aby pożegnać się w swoim klasowym gronie.

"Nie porzucaj nadzieje,

Jakoć sie kolwiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

A po złej chwili piękny dzień przychodzi..."

Jan Kochanowski "Pieśni, Księgi wtóre - fragment Pieśni IX"

Przeczytano: 549 razy. Wydrukuj|Do góry