Nowe zakładki: STREFA RODZICA (wymagania edukacyjne - specjaliści - biblioteka - świetlica i stołówka)* STREFA UCZNIA* (zastępstwa - konkursy - zajęcia dodatkowe)::Zebranie z rodzicami - 14.11.2019r.(czwartek)

Aktualności

16 maja 2019 13:07 | Aktualności

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze w okresie wakcyjnym w 2019 r.

 

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze w okresie wakcyjnym w 2019 r.

 

 

  1. Przedszkola Publiczne funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 56/2019 na wniosek dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych.

 

  1. Organ prowadzący przedszkola ustala przerwy obowiązujace w tych placówkach w danym roku zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz na wniosek dyrektorów.

 

  1. Dzieci uczęszczające do prowadzonych przez Gminę Brzeszcze przedszkoli będą mogły skorzystać z opieki w miesiącach wakacyjnych od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., zgodnie
    z ustalonym harmonogramem przerw pracy placówek. Dyrektor danego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miesiącu wakacyjnym, w którym placówka jest czynna, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko/ prawni opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki w okresie wakacyjnym.

 

  1. Przedszkole "dyżurujące" w lipcu lub w sierpniu organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną. Podstawą przyjęcia dziecka jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów karty zgłoszenia dziecka (załącznik nr 1) na dyżur wakacyjny w terminie do dnia 14.06.2019 r. Rodzice/prawni opiekunowie dokonują zgłoszenia dziecka na miesiąc wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie pobytem swojego dziecka w przedszkolu przez dwa miesiace wakacyjne wypełniają dwie karty zgłoszenia. Dyrektor przedszkola przygotowuje listę zgłoszonych dzieci do danej placówki w wybranym miesiącu (lipiec, sierpień) i wraz z kartami zgłoszeń przekazuje ją dyrektorowi dyżurującego przedszkola do 21.06.2019 r.

 

  1. Korzystanie z przedszkola odbywa się zgodnie ze statutem tego przedszkola i zgodnie
    z możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola.

 

   5. Opłatę za uczęszczanie dziecka do przedszkola należy uiścić 7 dni przed rozpoczęciem
           dyżuru w przedszkolu.


Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci w ramach wolnych miejsc wg następującej kolejności:

 

a) dzieci, których rodzic samotnie wychowuje dziecko i pracuje,

b) dzieci, których oboje rodzice pracują,

c) dzieci rodziców z których jeden nie pracuje,

d) dzieci rodziców, którzy oboje nie pracują.

 

 

 

Przeczytano: 180 razy. Wydrukuj|Do góry