Filmy

Zaszyfrowana matematyka.

Jury Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych podczas Małopolskiej Sesji Matematycznej przyznało Pawłowi Nawrockiemu wyróżnienie III stopnia za pracę "Zaszyfrowana Matematyka". Konkurs dla młodzieży ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich (licea ogólnokształcące i technika) z województwa małopolskiego organizowany jest rokrocznie wspólnie z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności rozwijanie umiejętności pisania i wypowiadania się o matematyce.