Nowe zakładki: STREFA RODZICA (wymagania edukacyjne - specjaliści - biblioteka - świetlica i stołówka)* STREFA UCZNIA* (zastępstwa - konkursy - zajęcia dodatkowe)::Zebranie z rodzicami - 14.11.2019r.(czwartek)

Galeria

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Akademia i pasowanie "pierwszaków".

Ilość zdjęć: 41