Historia, patron, hymn

Patron i Hymn Szkoły

Historia szkoły w szczegółach


RYS HISTORYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W JAWISZOWICACH

1846 – Obok kościoła wybudowano nowy budynek szkolny z 3 salami lekcyjnymi. Ze względu na brak pomieszczeń, nauka odbywała się również w prywatnych stancjach.

nowy_obraz.png [300x177]

1932 – Rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego z 4 salami lekcyjnymi, kancelarią, gabinetem pomocy naukowych, mieszkaniem kierownika i woźnego. Szkoła liczyła 350 dzieci, pracowało w niej 6 nauczycieli, kierownikiem był Jan Górny.

nowy_obraz_1.png [300x181]

1939/43 – Od 1 lutego 1940r. w budynku szkolnym stacjonowała niemiecka straż graniczna. W maju 1940 otwarto w nim niemiecką szkołę, która utrzymała się przez 1 rok. Stosowano przymus szkolny. Językiem wykładowym był język niemiecki. Zatrudniała 5 nauczycieli, stanowisko kierownika zajmował Jan Schimka.

1943 – We września 1943r. w budynku szkolnym wznowiono naukę z polskim językiem nauczania. Do tej szkoły uczęszczały dzieci z Jawiszowic, Brzeszcz, Dankowic i Kaniowa. Zespoły klasowe liczyły po 100 uczniów, pracowało w niej 6 nauczycieli i kierownik Jan Schimka. Naukę w szkole przerwano 21 grudnia 1944r.

1944 – Aż do wyzwolenia budynek zamieniono na koszary wojskowe. Podczas wyzwalania Jawiszowic szkoła została poważnie uszkodzona od pocisków artyleryjskich. Zniszczone zostały również dokumenty, biblioteka i sprzęt.

1945/49 – Dokonano remontu budynku szkolnego, usunięto zniszczenia wojenne, zelektryfikowano szkołę. Nauka odbywała się w 3 budynkach - w nowej szkole, w budynku pożydowskim, w starej szkole. Funkcjonowało 12 oddziałów, w których naukę pobierało 524 uczniów pod opieką 10 nauczycieli i kierownictwem Romana Kosińskiego. Opracowano dokumentację rozbudowy szkoły.

1950/52 – Rozbudowano szkołę, w której mieściło się: 8 sal lekcyjnych, 3 gabinety, pokój nauczycielski i gabinet lekarski.


nowy_obraz_2.png [300x201]

1953/61 – 1 września 1953r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku szkolnego. Było to wielkie przeżycie dla mieszkańców wsi, bo po raz pierwszy od wielu lat młodzież uczyła się w jednym budynku. W związku z budową nowego osiedla mieszkaniowego liczba młodzieży wzrastała i w 1961r. wynosiła 961 uczniów. Kierownikiem został Józef Czernek, a zastępcą Tekla Fajfer.

1962/67 – Wybudowano nową szkołę na osiedlu, do której przeszła, 10 października 1962r., większa część młodzieży. W naszej szkole pozostało 355 uczniów. Funkcję kierownika nadal pełnił Józef Czernek.

1967/71 – W tych latach w szkole uzupełniono prace wykończeniowe, zainstalowano centralne ogrzewanie, wykonano zewnętrzną elewację budynku, wyposażono w sprzęt klasopracownie: fizyczną, biologiczną i zajęć praktycznych, powiększył się 3-krotnie księgozbiór biblioteki w związku z przekazaniem szkole księgozbioru biblioteki ZZG. Ogrodzono budynek szkolny. Kierownikiem szkoły była Stanisława Małecka, a zastępcą Bronisława Grzywa.

1971 – Nastąpiła dalsza modernizacja budynku, całkowite przejście na system klasopracowni, urządzenie Izby Pamięci Narodowej; istniało 14 oddziałów z 350 uczniami.

1979 – Powołano Społeczny Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej, w skład którego wchodzili: mgr inż. Ludwik Szemliński, mgr Karol Balcarek, Mieczysław Górka, Jan Tatara. Dyrektorem Szkoły był wówczas mgr Karol Balcarek.

VI 1982 – Oddano do użytku nową salę gimnastycznej.

20 IX 1985 – Podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia i sztandaru.

 
X 1986 – Nadano szkole imię K. I. Gałczyńskiego oraz prawa posiadania sztandaru. Uroczystość zbiegła się ze 140 rocznicą powstania szkoły. Funkcję dyrektora pełniła wtedy mgr Grażyna Stolarczyk.
nowy_obraz_3.png [300x453]
1986 – Powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie: Jan Tatara, mgr Grażyna Stolarczyk, Władysław Gara.

1989 – Do użytku oddano: 4 sale lekcyjne, świetlicę, blok żywieniowy, salę do gimnastyki korekcyjnej.

1999 – Oddano pracownię komputerową.

X 2003 – Otrzymano tytuł „Szkoła z Klasą”.


2004 – Otwarto nowoczesną pracownię komputerową, która powstała ze środków MEN.

29 VIII 2005 - List Gratulacyjny Małopolskiego Kuratora p. Elżbiety Lęcznarowicz potwierdzajacy wysokie wyniki nauczania w roku szkolnym 2004/2005


2006 – Siedmiu nauczycieli otrzymuje tytuł „Nauczyciel z klasą”

27 I 2007Szkoła otrzymuje OSKARDA w dziedzinie edukacji


24 VI 2007 – Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000
2008 – Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

2008 - 2013 - certyfikat "Szkoła Bez Przemocy"

2010 -  2015 - certyfikat  "Klub Bezpiecznego Puchatka"


IV 2011 – Otrzymanie tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” w akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Super Ekspresu

6 IVI 2012 - Uzyskanie Certyfikatu Szkoły Bezpiecznego Internetu nr 85afe5b1df

marzec 2012r - grudzień 2013r. - realizacja projektu "Asy z naszej klasy"


 18 X 2013 - szkoła otrzymuje tytuł: "Szkoła Matematycznych Innowacji"

 

2014/2015 - realizacja projektu "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oswięcimskim"

5 V 2015 - "Certyfikat Przejrzystości Publicznej"

cpp.pdf

5 VII 2016 -  szkoła otrzymuje tytuł: "Szkoła Bezpieczna Cyfrowo" w ramach realizowanego projektu Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa