Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

rok szkolny 2019/2020


Przewodniczący: Joanna Pępek

członkowie: Jakub Olma, Miłosz Kot


  Regulamin Samorządu Uczniowskiego