*** ZOBACZ AKTUALNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY NA FACEBOOKU***

Strefa rodzica

Zebrania z Rodzicami

16-22 wrzesień

Zebrania z Rodzicami

19 listopada

Zebrania z Rodzicami

28 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna

26 stycznia

Egzaminy ósmoklasisty

25 -27 maj

Zebrania z rodzicami

22 kwietnia

Konferencja klasyfikacyjna

21 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca