Strefa rodzica

Zebrania z Rodzicami

17 września 2019 r.

Zebrania z Rodzicami

14 listopada 2019 r.

Zebrania z Rodzicami

23 stycznia 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna

21 stycznia 2020 r.

Egzaminy ósmoklasisty

21-23 kwietnia 2020 r.

Zebrania z rodzicami

30 kwietnia 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna

22 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r.