Konkursy - terminy i materiały

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO "MASTER OF WORDS"
Informujemy, że Szkolny Konkurs Języka Angielskiego "Master of Words" odbędzie się w następujących terminach:
dla uczniów klasy trzeciej - 28 maja na lekcji pierwszej w świetlicy
dla uczniów klas czwartych - 28 maja na lekcji czwartej w świetlicy
dla uczniów klas piątych - 7 czerwca na lekcji szóstej w sali nr 20
dla uczniów klas szóstych i siódmych - 31 maja na lekcji siódmej w sali nr 19
dla uczniów klas ósmych - 5 czerwca na lekcji siódmej w sali nr 20
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie udziału do nauczycieli j. angielskiego do 25 maja br. (piątek).
Konkurs będzie przeprowadzony w formie testowej. 

GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ BRZESZCZE ALL STARS
Informujemy, że 9 i 10 maja br. odbędzie się etap szkolny przesłuchań wokalnych uczniów do Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej BRZESZCZE ALL STARS. 9 maja (czwartek) odbędą się przesłuchania dla uczniów klas V-VIII na lekcji 8 w sali nr 20, natomiast 10 maja (piątek) odbędą się przesłuchania dla uczniów klas IV w świetlicy od 7:50 do 8:35. Osoby chętne do przesłuchań są zobowiązane do wpisania się na listę u nauczycieli j. angielskiego do środy 8 maja br. Uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów podczas eliminacji szkolnych będą reprezentować naszą szkołę w konkursie gminnym. Należy przynieść podkład muzyczny na pen-drive.

SZKOLNY KONKURS – WIELKANOCNE OZDOBY

TERMIN: do 10.04.2019r.

FORMA: dowolna ( stroiki, pisanki, ozdoby na stół i do zawieszenia….)

Prace zostaną przekazane na kiermasz, z którego dochód przeznaczony będzie na pomoc dla naszego chorego ucznia.


KONKURS PLASTYCZNY

Organizator: MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI

 TEMAT: ryby ( złota rybka), życie w środowisku wodnym.

TECHNIKA: dowolna (płaska),

FORMAT: A4 (duży blok techniczny)

TERMIN: 20.04.2019r.


KONKURS PLASTYCZNY "KARTKA WIELKANOCNA DO PAPIEŻA FRANCISZKA"

Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie kartki wielkanocnej specjalnie dla Papieża Franciszka. Jury wybierze dziewięć kartki w trzech kategoriach wiekowych, które zostają wysłane do Papieża Franciszka do Watykanu!                                                 

TERMIN: do 5.04.2019r.


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „Dzień św. Patryka”

REGULAMIN:

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – V.

 3. Udział w konkursie oznacza wykonanie pracy plastycznej związanej z patronem Irlandii. Praca powinna zawierać informacje w języku angielskim, powiązane z tematyką pracy.

 4. Termin konkursu: 18 marca 2019.

 5. Praca powinna być wykonana samodzielnie w dowolnym formacie z użyciem jednej lub wielu technik. Opis w języku angielskim nie może być kopiowany z żadnych źródeł, ale może być interpretacją tekstu źródłowego.

 6. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę.


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach zaprasza

uczniów szkół podstawowych Gminy Brzeszcze do Konkursu Literackiego w języku angielskim MASTER OF WORDS.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjum i będzie odbywał się w 2 grupach wiekowych :

 • klasy 4-6 SP

 • klasy 7-8 SP oraz kl.3 Gim.

 • Pracą na konkurs może być tekst literacki o dowolnej formie (np.:poem, fairy-tale, story, diary, article etc.) i tematyce w jęz. angielskim, autorstwa ucznia, napisany odręcznie w sposób czytelny i estetyczny lub w formie elektronicznej i wydrukowany. Każda praca powinna być opatrzona wybranym przez autora godłem i mieć dołączoną informację z imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna w zaklejonej kopercie opatrzonej wybranym godłem.

 • Prace należy składać lub przesyłać pocztą na adres sekretariatu ZSP 4 w terminie do 15 kwietnia 2019r. wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie oraz wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

 • Kryteria oceny prac:

 • Pomysł i oryginalność tekstu

 • Zakres użytego słownictwa i środków językowych

 • Kompozycja całości z zachowaniem właściwej formy literackiej tekstu

 • Poprawność językowa

Prace oceniać będzie powołane jury, w skład którego będą wchodzili nauczyciele jęz. angielskiego z różnych szkół Gminy Brzeszcze.

Nadesłane na konkurs prace pozostają u organizatora.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej BRZESZCZE ALL STARS 2019.

Uczniów chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do p. Moniki Brońki i p. Kingi Wrony do dnia 29 marca br. (tj. piątek).


OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY „OLIMPUS” DLA UCZNIÓW KLAS V,VII,VIII

termin – 22.03.2019r.

zgłoszenia –p. Edyty Włoch

koszt : - 9 zł

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/geografia/zakres-tematyczny


Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu chemicznego „ Młody Chemik”, adresowanego do uczniów klas VII i VIII

Termin – 28.02.2019r.

Zgłoszenia – p. Moniki Piwowarskiej i p. Edyty Włoch

Dodatkowe informacje -www.pz2.edu.pl w zakładce Konkurs chemiczny „Młody Chemik”


OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „OLIMPUS” DLA UCZNIÓW KLAS VII,VIII

termin – 21.03.2019r.

zgłoszenia –do 20.02.2019 do p. Moniki Piwowarskiej oraz p. Edyty Włoch

koszt : - 9 zł

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/chemia/zakres-tematyczny


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZYRODNICZY „OLIMPUS” DLA UCZNIÓW KLAS IV i VI

termin – 22.03.2019r.

zgłoszenia –do 20.02.2019 do p. U. Szulkowskiej (klasy IV) oraz p. Moniki Piwowarskiej (klasy VI) koszt : - 9 zł

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/przyroda/zakres-tematyczny


OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIOLOGICZNY „OLIMPUS” DLA UCZNIÓW KLAS V, VII-VIII

termin – 22.03.2019r.

zgłoszenia –do 20.02.2019 do p. Moniki Piwowarskiej

koszt : - 9 zł

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/biologia/zakres-tematyczny


OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "OLIMPUS"

Olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego "Olimpus" - sesja wiosenna zostanie przeprowadzona 20 marca 2019 roku (środa). Uczniów klas IV-VIII, którzy chcą wziąć udział w konkursie prosimy o zgłaszanie się do dnia 18 lutego br. (tj. poniedziałek) do p. Moniki Brońki i p. Kingi Wrony. Wpłata za konkurs: 9zł. Więcej szczegółowych informacji nt. olimpiady oraz dostęp do archiwum testów z poprzednich edycji konkursu można znaleźć na stronie http://www.olimpus.edu.pl


OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY "PRZYWRÓCIĆ GŁOS NIEZŁOMNYM, NIEOBECNYM NA LEKCJACH HISTORII"

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - dla uczniów klas IV-VI, II kategoria - dla uczniów klas VII-VIII. Celem konkursu jest upamiętnienie postaci i przełomowych wydarzeń historycznych: generała brygady pilota Stanisława Skalskiego, księdza prałata Bernardyna Dziedziaka, generała brygady Andrzeja Galicy, 100-lecia utworzenia Polskiego Lotnictwa Wojskowego i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczeń klasy IV-VI przygotowuje (do wyboru):

a) pracę plastyczną upamiętniającą postać gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego;

b) prezentację multimedialną upamiętniającą postać ks. prał. Bernardyna Dziedziaka;

c) pracę modelarską upamiętniającą postać gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.

Uczeń klasy VII-VIII przygotowuje (do wyboru):

a) prezentację multimedialną upamietniającą postać gen. bryg. Andrzeja Galicy;

b) pracę modelarską upamiętniającą postać gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.

Uczniów klas IV-VIII, którzy chcą wziąć udział w konkursie prosimy o zgłaszanie się do dnia 6 lutego br. (tj. środa) do pani Kingi Wrony (uczniowie klas IV-V) i pana Pawła Obstarczyka (uczniowie klas VI-VIII).

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania na stronie:

https://kuratorium.krakow.pl/ogolnopolski-konkurs-historyczny-przywrocic-glos-niezlomnym-nieobecnym-na-lekcjach-historii/


MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

zgłoszenia do 10 stycznia; wpłata 9zł


KONKUIRS MISTRZ KRZYŻÓWKI I ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNEJ

Regulamin do pobrania:   regulamin.pdf


KRAKOWSKA MATEMATYKA "100 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO"

termin: 22.11.2018r.

zgłoszenie - nauczyciele matematyki

REGULAMIN


OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES MATEMATYKA - PLUS

termin: 7.11.2018r.

wpłata: 9,30zł

zgłoszenie - nauczyciele matematyki

REGULAMIN


OLIMPIADA MATEMATYCZNA OLIMPUS - sesja jesienna

termin: 6.11.2018r.

wpłata: 8,50zł

zgłoszenie - nauczyciele matematyki

REGULAMIN


MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

TERMIN: 10.10.2018r. godz.13.00

zgłoszenie - nauczyciele matematyki

REGULAMIN


OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY EKO-PLANETA

Zgłoszenie do p. Moniki Piwowarskiej do dnia 15.10.2018r.

Koszt – 9 zł.

Regulamin:

http://www.eko.suwikr.pl/eko/2018/Regulamin%20Eko-Planeta%202018-19.pdf


MAŁOPOLSKI KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

zgłoszenie do p. Moniki Piwowarskiej do 6.10.2018r.

etap szkolny – 5.11.2018r.

szczegółowe informacje:

https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-konkurs-biologiczny-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2018-2019


MAŁOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przeprowadzenie etapu szkolnego: 18 października 2018r. (czwartek) o godzinie 13:00. 

Regulamin, harmonogram oraz zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury do konkursu dostępny pod adresem https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-konkurs-jezyka-angielskiego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2018-2019/

Uczniów chętnych do udziału w etapie szkolnym konkursu prosimy o zgłaszanie się do pani Moniki Brońki i pani Kingi Wrony w terminie do 5 października br. (piątek).


BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  „Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE”

Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem i wybranymi komentarzami.

ETAP SZKOLNY:

 • wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 1, 18 – 2, 15; Mt 3, 13-17; Mt 5, 38-48; Mt 8, 5-13; Mt 9, 1-35; Mt 13, 1-46; Mt 16, 13-20; Mt 17, 1-8; Mt 18, 23-35; Mt 21, 1-11; Mt 25, 14-30; Mt 26, 36-56; Mt 28, 1-10) – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza.

ETAP REJONOWY:

 • całość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza i wybranymi komentarzami.
 • Komentarze: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Kraków 2009, Wydawnictwo ZNAK, s. 60-65, s. 72-76, s. 87-94, s. 106-111.

ETAP WOJEWÓDZKI:

 • całość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza, przypisami, odniesieniami do słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym i wybranymi komentarzami.
 • Komentarze: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Kraków 2009, Wydawnictwo ZNAK, s. 60-65, s. 72-76, s. 87-94, s. 106-111.
 • Lektura: Tomasz Jelonek, Wprowadzenie do Nowego Testamentu, Kraków 2008, Wydawnictwo Salwator, s. 280-285, s. 289-292, s. 111-125, s. 198-203.

22 MIĘDZYNARODOWY EKUMENICZNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ” EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

MKWB „Jonasz” odbywa się w następujących grupach wiekowych: Grupa I (klasa III i IV szkoły podstawowej); Grupa II (klasa V i VI szkoły podstawowej) oraz Grupa III (klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum)


KONKURS PLASTYCZNY "JAK UNIKAĆ UZALEŻNIEŃ".

temat: przeciwdziałanie piciu, uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym uzależnieniom behawioralnym, zagrożeniom HIV/AIDS/HCV.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas V- VIII

technika: dowolna (np. ołówek, kredki, farby, pastele, wyklejanka)

format: A4 lub A3

termin: do 20 października 2018


V OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

temat: miejsce, w którym mieszkamy (przyroda, architektura, ludzie, ciekawe miejsca itp.). Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski, w miejscu zamieszkania uczestnika Konkursu lub w bliskiej okolicy.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.

Uczestnik może zgłosić minimum 2, maximum 5 zdjęć, które wykonał samodzielnie.

technika: zdjęcia kolorowe lub czarno- białe. UWAGA: Każde zdjęcie powinno być opatrzone tekturowym obramowaniem typu ramki passe - partout.

format zdjęć: 15x21 lub 20x30.

Na odwrocie pracy należy umieścić informacje o autorze (imię, nazwisko, wiek), nauczycielu, pod kierunkiem którego powstała praca (imię, nazwisko) oraz o szkole lub placówce (nazwa, nr, adres, tel. kontaktowy). Dodatkowo należy dołączyć: płytę CD lub DVD ze zdjęciami w maksymalnej rozdzielczości oraz wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dołączony do regulaminu oraz dostępny na stronie internetowej www.mdkoswiecim.pl w zakładce KONKURSY.

termin: do 20 października 2018 r.


KONKURS PLASTYCZNY "100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI".

technika: dowolna

forma: plakat

format: A3 (duży blok techniczny lub brystol)

termin: do 20 września br. (czwartek)